Na de downsizing komt de upsizing

Vergroot foto
Door: BV 23-10-2016

Al jaren staat de nieuwsrubriek van Auto55.be er vol van: nieuwe auto’s worden door almaar kleinere motoren aangedreven. Een gevolg van de CO2-hetze, want die kleine motoren doen het beter in de homologatiecyclus. De bijhorende voordelen op gebied van fiscaliteit konden de automerken niet laten liggen zonder hun concurrentiepositie te benadelen. Maar tegelijk staat in onze testrubriek steevast dat het gros van die kleine motoren in de praktijk weinig voordeel opleveren. Niet zelden verbruiken ze zelfs meer dan grotere centrales die voor gelijke prestaties minder belast moeten worden.

Nieuwe testnormen

En nu komen er nieuwe testnormen die nauwer bij de realiteit moeten aansluiten. De punten en komma’s worden nog gezet, maar dat de kleine motoren hun kunstmatige voordeel gedeeltelijk of geheel zullen moeten prijsgeven staat niet ter discussie.

Vies luchtje

Realistische testomstandigheden zullen het einde betekenen voor de kleinste motoren
Bovendien zijn kleine motoren wel goed voor de CO2-uitstoot (en dan nog voornamelijk op papier), maar vereisen ze om tot voldoende vermogen te komen een reeks kunstgrepen (zoals directe injectie onder hoge druk, drukvoeding etc…). Die leveren ter hoogte van de uitlaatgassen neveneffecten op. Hogere NOx-waarden, koolstofmonoxide, onverbrande koolwaterstoffen en fijne partikels… Zaken die in tegenstelling tot CO2 (dat een broeikasgas is, maar onschadelijk is voor de mens) in verband gebracht worden met tal van ziektes en aandoeningen bij de mens.

En de oplossing?

Analysten denken nu al dat meer realistische testomstandigheden in combinatie met strengere uitstootnormen het einde zullen betekenen voor dieselmotoren en een inhoud van minder dan 1,5l en benzinemotoren die kleiner zijn dan 1,2l. Het zal voor de automerken eenvoudigweg onmogelijk zijn om die aan de norm te laten voldoen. Wat er uit de uitlaat mag komen is immers recht evenredig aan de cilinderinhoud. Zo mag een 4-liter bijvoorbeeld 4 keer zo veel partikels uitstoten dan een 1-liter.

En wat dan met de CO2?

Dat is wel een probleem, want CO2-uitstoot wordt als absolute waarde belast. Als de autosector zich wil bedienen van bovenstaande oplossing voor wat schadelijke gassen betreft, dan zal ze dus een oplossing voor de CO2-uitstoot moeten vinden. En daarvoor wordt dan weer gekeken in de richting van de hybride of - nog liever - de plug-in-hybride. Om de kostprijs onder controle te houden is het verre van ondenkbaar dat een aantal innovaties van de jongste tijd (en dan vooral technologie met meerdere of meerfasige turbo's) wordt terruggeschroefd en dat ter compensatie almaar meer auto's als hybride (met of zonder stekker) geleverd zullen worden. Door elders te  besparen en het volumevoordeel te laten spelen hoeft dat de klant misschien niet zo veel meer te kosten.

Geef commentaar
comments by Disqus