Nieuwe auto tot 10.000 euro duurder, maar wat levert dat het milieu écht op?

Vergroot foto
Door: BV 09-04-2020

Europa wil de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Voor de daling wordt vooral naar de transportsector gekeken. De auto is kop van jut. En dat gaat u voelen in uw portemonnee. Nieuwe auto’s worden de komende tijd gevoelig duurder. Er komt tot wel 10.000 euro bij.

Vanaf dit jaar mag een nieuwe auto gemiddeld immers nog slechts 95g/CO2/km uitstoten. In 2019 stootte een nieuwe personenwagen gemiddeld net geen 122g/CO2/km uit. Een nieuwe auto moet met andere woorden op één jaar tijd zo’n kwart zuiniger worden. Een benzinewagen mag gemiddeld nog 4,1l/100km verbruiken. Voor een diesel is dat 3,6l/100km. Dat kan niet met conventionele technologie, alleen met grootschalige elektrificatie. Daaraan hangt een prijskaartje voor de consument. Experts gaan ervan uit dat een auto daardoor op korte termijn gemiddeld 10.000 euro duurder wordt. Kleine auto's kunnen zelfs in prijs verdubbelen. Maar wat krijgt Europa daarvoor écht in de plaats?

Hoeveel CO2-uitstoot is afkomstig van auto’s?

Volgens cijfers van het Europese milieu-agentschap uit 2017 (de meest recente gepubliceerde cijfers die je hier kan nakijken), vertegenwoordigt alle transport in Europa 27% van de totale CO2-uitstoot. Daarvan is dan weer 72% procent afkomstig van alle wegtransport. Auto’s maken vervolgens 44% procent uit van de CO2-afgifte van alle wegtransport.

Kleine auto's worden tot dubbel zo duur, maar het effect op de totale CO2-uitstoot blijft beperkt
Wat dat allemaal wil zeggen? Wel, dat betekent dat de auto in Europa verantwoordelijk is voor 8,5% van alle CO2-uitstoot. Daarin een CO2-daling van 25% realiseren, met de hierboven reeds aangehaalde kostprijs voor de consument, kan derhalve zorgen voor een totale daling van de CO2-afgifte in Europa met ongeveer 2 procent.

Duurdere auto’s baten het klimaat helemaal niets

Die inschatting is, uiteraard, louter theoretisch. Die winst van 2 procent wordt pas geboekt wanneer elke auto voldoet aan de norm. Een auto heeft in Europa een gemiddelde levensduur van 11,1 jaar. De theoretische winst voor 2020, mocht de uitstootdoelstelling al gehaald worden, is dus amper 0,2 procent.

Elektrische auto’s onrealistisch bevoordeeld

Er is echter nog een grotere angel aan de redenering. Dat is de onrealistische inschatting die Europa hanteert bij het berekenen van de CO2-uitstoot van geëlektrificeerde auto’s. Plug-in-hybrides en EV’s krijgen immers voor elektrisch gereden kilometers helemaal geen CO2-uitstoot aangewreven. Dat is fundamenteel fout want er wordt natuurlijk wel CO2 opgewekt bij de productie van de stroom. Die wordt op geen enkele wijze in rekening gebracht.

De inschattingen van de CO2-besparing die door elektrisch rijden wordt gerealiseerd, lopen afhankelijk van het onderzoek ver uit elkaar. Er zijn onderzoeken die concluderen dat elektrisch rijden tot wel de helft bespaard, terwijl er net zo gereputeerde instanties zijn die beweren dat een moderne diesel vergelijkbaar presteert. Hoe de elektriciteit wordt opgewekt en welke factoren worden meegenomen in een berekening bepalen voor een groot deel de uitkomst.

Kleine auto's worden tot dubbel zo duur, maar het effect op de totale CO2-uitstoot blijft beperkt
De autosector becijferde dat voor het halen van de CO2-doelstelling van de EU in 2020 één nieuwe auto op drie hetzij geheel elektrisch, hetzij plug-in-hybride moet zijn. Injecteer je in de berekening dat één auto op drie effectief geheel elektrisch wordt (voordeliger dan een mix met plug-in-hybrids) en dat zulks een feitelijke (in plaats van de foutieve theoretische) CO2-besparing van 50% oplevert, dan zakt het maximale rendement bij een volledige vernieuwing van het wagenpark al naar 1,67 procent. Of, louter voor 2020, naar niet eens 0,17%.

Volgens cijfers van analysebureau Jato Dynamics bedroeg de uitstoot van geëlektrificeerde auto’s in 2019 gemiddeld iets meer dan 63g/CO2/km, maar het volgt in die analyse de kwalificatie van de EU en rekent dus helemaal geen CO2 aan voor elektrisch gereden kilometers. Niettemin is dat resultaat gevoelig slechter dan de basis voor bovenstaande berekening.

Strenge regel kan averechts effect hebben

Alsof de afweging op dat ogenblik nog niet complex genoeg is… is de winst zo klein dat wanneer de hoge aanschafprijs ervoor zorgt dat mensen langer met hun oude, meer vervuilende auto blijven rijden, het effect tijdelijk averechts zou kunnen zijn.

Geef commentaar
comments by Disqus