Volgend jaar 2000 (!) extra nummerplaatcamera’s op Vlaamse wegen

Vergroot foto
Door: BV 18-11-2022

Nergens in de westerse wereld staan zo veel camera’s ter controle van modale burgers als in Vlaanderen. En toch zijn het er nog niet genoeg. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil er alleen volgend jaar al tweeduizend extra toevoegen aan het centrale ANPR-netwerk dat permanent nummerplaten scant. Dat is bijna een verdubbeling. Het doel: meer boetes kunnen uitschrijven.

Is België een politiestaat?

Dit jaar wist de minister het aantal camera’s in Vlaanderen op te drijven van 1.700 naar meer dan 2.200. Daarmee is de Vlaamse weggebruiker de meest gecontroleerde van gans Europa. En toch is de doelstelling nog veel hoger. Tegen eind 2023 moeten in ons land 4.200 van die camera’s staan. Vooral op gewestwegen en autosnelwegen - al worden ze ook al veelvuldig door gemeenten gebruikt. Onder meer om behoorlijk arbitrair boetes uit te schrijven voor vermeende inbreuken tegen plaatselijk- en doorgaand verkeer.

Voor de veiligheid of voor de centen?

Verkeersveiligheid wordt steevast aangehaald als de reden om het cameranetwerk uit te breiden. Eén probleem: hoewel de overheid steevast claimt dat het aantal incidenten zakt op wegen met een trajectcontrole, blijkt dat nergens uit de globale veiligheidsstatistieken. Daarin blijft ons land het slecht doen. Die stelling staat ook haaks op een eerder genomen (controversiële) beslissing om de waarschuwingsborden voor trajectcontroles weg te nemen. Wat intussen wel duidelijk is: de staatskas vaart wel bij al die camera’s. Jaar na jaar worden meer en hogere boetes uitgeschreven. En wanneer blijkt dat de Belg trager begint te rijden, wordt de snelheidsbeperking wel weer verder omlaag gehaald. De snelheidsverlaging naar 70km/u op gewestwegen en die naar 30km/u in steeds groter wordende gebieden binnen de bebouwde kom zijn volgens velen net dat: flitszones die ogenschijnlijk geen aantoonbare veiligheidsvoordelen opleveren. Tegelijk werden ook de flitsmarges kleiner.

In de beleidsnota van de minister wordt uitgekeken naar de verhoging van het boetevolume. Er worden meer medewerkers aangenomen om de toevloed aan boetes ook effectief de deur uit te krijgen. 127 medewerkers zullen ervoor zorgen dat de Vlaming prompt betaalt.

Geef commentaar
comments by Disqus