Cijfers: automobilist ergert zich blauw aan parkeerbeleid

Vergroot foto
Door: RVDB 18-05-2023

Het parkeerbeleid in België wekt veel ergernis op. Automobilisten vinden het niet alleen heel duur om te parkeren, maar ook vaak onduidelijk. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg vorig jaar een kwart meer klachten binnen. 

In 2022 ontving Touring 2.029 klachten over de onduidelijkheid van het parkeerbeleid en de gehanteerde tarieven. Dat zijn er 25 procent meer dan in 2021 en wijst op toenemende onvrede. Een belangrijke oorzaak is dat steeds meer steden en gemeentes betalende of gereglementeerde parkeerzones invoeren om te profiteren van de automobilist. Maar liefst acht op de tien weggebruikers zien betalend parkeren vooral als een manier om inkomsten te genereren voor stads- of gemeentekas, blijkt uit een enquête van Touring. 

Handelaars zijn verliezers

De plaatselijke handelaars zijn het grootste slachtoffer van het falende parkeerbeleid. 65 procent van de weggebruikers vindt parkeren te duur. 52 procent vermijdt deze betalende zones en rijdt door naar winkelcomplexen waar je wel nog gemakkelijk en gratis kunt parkeren. Steden en gemeentes schieten dus in de eerste plaats de lokale economie (en zichzelf) in de voet. 

Blauwe zone

acht op de tien weggebruikers zien betalend parkeren als een manier om inkomsten te genereren
De slechte aanduiding van een blauwe zone waar je de parkeerschijf moet gebruiken, speelt veel bestuurders parten. Het grote aantal misnoegden over de aanduiding van de blauwe zone, komt omdat alleen bij het begin van de zone signalisatie aanwezig moet zijn en dus niet bij het begin van elke straat. 

“Omdat deze zones vaak heel groot zijn, weet men niet altijd of men er zich al dan niet in bevindt. Touring heeft daar al meermaals op gewezen en gevraagd om dat aan te passen, maar daar is de federale overheid, die de regels voor signalisatie vastlegt, nooit op ingegaan”, geeft de mobiliteitsorganisatie aan. Met andere woorden: de federale overheid doet liever alsof er geen probleem is.
Ter herinnering: in een blauwe zone kun je met een parkeerschijf maximaal twee uur parkeren, tenzij signalisatie anders aangeeft. Dat reglement geldt van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur (tenzij anders aangeduid).

Vage wetgeving

“De wetgeving op het vlak van parkeren is zeer vaag en geeft de lokale besturen eigenlijk alle autonomie om zelf invulling te geven aan signalisatie, tarieven en voorwaarden om te mogen parkeren. Deze versnippering leidt bijna automatisch tot een kluwen van onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid”, stelt Touring aan de kaak. Touring pleit vooral voor een uniform systeem.

Wat kan er nog beter?

De helft van de deelnemers aan de enquête vindt dat er niet genoeg bovengrondse parkeerplaatsen zijn. In Antwerpen centrum wordt vanaf 1 augustus 2023 zelfs een grote parkeerzone ingevoerd waar alleen nog bewoners of bestuurders met een vergunning (zorgverstrekkers, ondernemers en autodelers) op straat mogen parkeren. Drie op de vier deelnemers vinden dat er te weinig overstapparkings zijn aan de rand van de steden en in de buurt van openbaar vervoer. Heel wat ruimte voor verbetering dus. “Een degelijk en aanvaardbaar parkeerbeleid zou leiden tot minder geschillen en ook de overheden ten goede komen”, besluit Touring.

Geef commentaar
comments by Disqus